Przejdź do treści

Był Nim Jan Chryzostom Pasek – krzyżówka


  Był Nim Jan Chryzostom Pasek

  PAMIĘTNIKARZ

  Był Nim Jan Chryzostom Pasek – liczba liter


  Pytanie „Był Nim Jan Chryzostom Pasek” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Był Nim Jan Chryzostom Pasek na 12 liter PAMIĘTNIKARZ

  Był Nim Jan Chryzostom Pasek – pierwsza litera


  Pytanie „Był Nim Jan Chryzostom Pasek” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Był Nim Jan Chryzostom Pasek na P PAMIĘTNIKARZ

  Jan Chryzostom Pasek: Barokowy Żołnierz i Pamiętnikarz

  Jan Chryzostom Pasek z Gosławic herbu Doliwa to postać z epoki baroku, urodzona około 1636 roku w Węgrzynowicach i zmarła 1 sierpnia 1701 roku w Niedzieliskach. Był polskim marszałkiem sejmiku rawskiego, komornikiem ziemi krakowskiej i pamiętnikarzem, zapisującym swój niezwykły życiorys.

  Życiorys

  Pochodzący z mazowieckiej szlachty, Pasek zdobył wykształcenie w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej, a następnie przez 10 lat służył jako barwny żołnierz, uczestnicząc między innymi w wyprawie do Danii pod dowództwem hetmana Czarnieckiego. W czasie rokoszu Lubomirskiego w 1665 roku stanął po stronie króla, choć jednocześnie krytykował bratobójcze walki.

  Pasek prowadził burzliwe życie, będąc dzierżawcą różnych miejscowości, a także skonfliktowanym i procesującym się awanturnikiem. Był podpisywany na dokumentach związanych z wyborem króla Augusta II Mocnego.

  Twórczość

  Najbardziej znane dzieło Paska to „Pamiętniki”, spisane najprawdopodobniej pod koniec życia, obejmujące lata 1655–1688. Dzieli się na dwie części: okres służby wojskowej i żywot ziemiański. Pamiętniki są pełne humoru, anegdot, panegiryków, listów króla Jana Kazimierza i Stefana Czarnieckiego, a także popularnych piosenek i paszkwilów. Pasek posługiwał się barwnym, obrazowym językiem, a jego narracja miała konwencję gawędziarską.

  Dzieło to stało się inspiracją dla wielu pisarzy XIX i XX wieku, w tym Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza czy Witolda Gombrowicza.

  Upamiętnienie

  W lipcu 2022 roku postać Jana Chryzostoma Paska została upamiętniona pomnikiem-ławeczką w Rawie Mazowieckiej przy placu marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Jan Chryzostom Pasek pozostawił nie tylko ślad w historii, ale również cenny wkład w polską literaturę, ukazując barwną i burzliwą rzeczywistość swojego czasu.

  Był Nim Jan Chryzostom Pasek to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: