Przejdź do treści

Ma Symbol Am – krzyżówka


  Ma Symbol Am

  AMERYK

  Ma Symbol Am – liczba liter


  Pytanie „Ma Symbol Am” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Ma Symbol Am na 6 liter AMERYK

  Ma Symbol Am – pierwsza litera


  Pytanie „Ma Symbol Am” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Ma Symbol Am na A AMERYK

  Historia Odkrycia

  Ameryk (Am) to pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców, odkryty przez Glenna Seaborga i jego zespół w 1944 roku. Proces uzyskania ameryku polegał na bombardowaniu uranu-238 cząstkami α, co skutkowało powstaniem plutonu-241, a następnie spontanicznym rozpadem β−, prowadząc do powstania ameryku-241. Odkrycie to zostało publicznie ujawnione w 1945 roku.

  Właściwości Chemiczne

  Ameryk jest metalicznym pierwiastkiem o miękkim, srebrzystobiałym wyglądzie. W związkach chemicznych występuje na stopniach utlenienia od III do VI, przypominając własnościami uran, neptun i pluton. Jest rozpuszczalny w kwasie solnym, nierozpuszczalny w amoniaku, a w związku z solami lantanu współstrąca. Pod wpływem silnych utleniaczy powstają jony amerycylowe, takie jak AmO2+ i AmO22+.

  Właściwości Fizyczne i Wykorzystanie

  Ameryk wykazuje nadprzewodnictwo i jest metalem niemagnetycznym. Izotopy, takie jak 241Am i 243Am, znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Izotop 241Am jest używany w precyzyjnych urządzeniach pomiarowych, lotniczych wskaźnikach paliwa, czy czujnikach dymu. Jest również źródłem promieniowania γ o energii 59,5 keV.

  Metody Otrzymywania

  Ameryk jest produkowany w reaktorach jądrowych poprzez bombardowanie uranu (lub plutonu) neutronami i przejścia beta. Wolny metal można uzyskać poprzez redukcję fluorku AmF3 za pomocą mieszanki wodoru i fluorowodoru lub parami baru w wysokich temperaturach (1100 °C). W śladowych ilościach występuje naturalnie w rudach uranu.

  Bezpieczeństwo

  Izotop 241Am, wykorzystywany w różnych technologiach, posiada określoną dopuszczalną aktywność w organizmach ludzkich. Dla zdrowia człowieka dopuszczalna aktywność tego izotopu wynosi 18 kBq, a narządami krytycznymi są nerki i kości. Dlatego istnieją ścisłe normy bezpieczeństwa dotyczące jego manipulacji i stosowania.

  Ma Symbol Am to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: