Przejdź do treści

Autor „Przygód Sindbada Żeglarza” – krzyżówka


  Autor „Przygód Sindbada Żeglarza”

  BOLESŁAW LEŚMIAN

  Autor „Przygód Sindbada Żeglarza” – liczba liter


  Pytanie „Autor „Przygód Sindbada Żeglarza”” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Autor „Przygód Sindbada Żeglarza” na 16 liter BOLESŁAW LEŚMIAN

  Autor „Przygód Sindbada Żeglarza” – pierwsza litera


  Pytanie „Autor „Przygód Sindbada Żeglarza”” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Autor „Przygód Sindbada Żeglarza” na B BOLESŁAW LEŚMIAN

  Bolesław Leśmian: Życie i Rodzina

  Bolesław Leśmian urodził się 22 stycznia 1877 roku w Warszawie. Był polskim poetą i prozaikiem żydowskiego pochodzenia, stanowiącym czołową postać literatury dwudziestolecia międzywojennego. Jego życie było bogate w różnorodne doświadczenia, a zasymilowana rodzina inteligencji żydowskiej wywarła wpływ na jego wczesną młodość. Leśmian miał trójkę rodzeństwa: Kazimierza, Aleksandrę i stryjecznego brata, znanego poetę Jana Brzechwę.

  Bolesław Leśmian: Twórczość i Filozofia

  Leśmian był twórcą nowatorskich ballad, baśni prozą i erotyków, silnie nacechowanych egzystencjalizmem oraz filozofią Henriego Bergsona. Jego poezja, uznawana za najnowatorszą w polskim XX wieku, łączyła romantyczne i symbolistyczne elementy, unowocześniając je i nadając im indywidualny charakter. Leśmian tworzył również neologizmy, zwane leśmianizmami, a jego twórczość odznaczała się melodyjnością i surowymi zasadami konstrukcji sylabotonicznej.

  W życiu prywatnym Leśmian doświadczył różnych związków miłosnych, z czego warto wspomnieć o emocjonalnej więzi z malarką Celina Sunderland i późniejszym małżeństwie z Zofią Chylińską. Jego życie osobiste i twórczość były związane z modernizmem, a współpraca z czasopismem „Chimera” oraz zaangażowanie w Teatr Artystyczny w Warszawie to tylko kilka elementów jego szerokiego spektrum działalności.

  Bolesław Leśmian zmarł 5 listopada 1937 roku w Warszawie, pozostawiając po sobie dziedzictwo literackie, które do dziś inspiruje i fascynuje czytelników.

  Autor „Przygód Sindbada Żeglarza” to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: