Przejdź do treści

Autor Przestróg Dla Polski – krzyżówka


  Autor Przestróg Dla Polski

  STASZIC

  Autor Przestróg Dla Polski – liczba liter


  Pytanie „Autor Przestróg Dla Polski” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Autor Przestróg Dla Polski na 7 liter STASZIC

  Autor Przestróg Dla Polski – pierwsza litera


  Pytanie „Autor Przestróg Dla Polski” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Autor Przestróg Dla Polski na S STASZIC

  Wczesne Życie i Edukacja

  Stanisław Wawrzyniec Staszic urodził się przed 6 listopada 1755 w Pile w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec, Wawrzyniec, oraz dziadek byli burmistrzami Piły, a matką była Katarzyna z Mędlickich, burmistrzanka pilska. Uczęszczał do Kolegium jezuitów w Poznaniu, a po ukończeniu szkół w Poznaniu uzyskał święcenia duchowne.

  Kariera Duchowna i Edukacyjna

  Staszic zdobył kanclerstwo kolegiaty szamotulskiej w 1778 roku, a rok później otrzymał doktorat obojga praw Akademii Zamojskiej. Po podróżach edukacyjnych do Francji i Niemiec, gdzie zdobył wiedzę z nauk fizycznych i przyrodniczych, wrócił do Polski. Był wychowawcą synów Andrzeja Zamoyskiego i działał jako proboszcz w Turobinie oraz rektor w Czernięcinie.

  Działalność Naukowa i Geologiczna

  Staszic był pasjonatem nauki, podróżując po kraju w latach 1798–1799, prowadząc badania geologiczne i geograficzne. W 1805 roku odbył wyprawę geologiczną w Tatry, dokonując pierwszego wejścia na Krywań i Łomnicę. Jego wkład w rozwój nauki obejmował również publikacje na temat Gór Izerskich i Karkonoszy.

  Działalność Polityczna i Społeczna

  Staszic zaangażował się w działalność polityczną, będąc członkiem różnych instytucji państwowych, m.in., ministrem stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Był również prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od 1818 założył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie. Wspierał gruntowne reformy systemowe i działał na rzecz poprawy sytuacji chłopów.

  Antysemityzm i Filozofia

  Staszic miał krytyczny stosunek do Żydów, co uwidacznia się w jego traktacie „Przestrogi dla Polski” z 1790 roku. Po 1815 roku jego antysemityzm przybrał ostrzejsze formy. Filozoficznie głosił monistyczną koncepcję rozwoju świata i skłaniał się ku fizjokratyzmowi oraz panslawizmowi.

  Dziedzictwo i Śmierć

  Zmarł 20 stycznia 1826 w Warszawie i został pochowany przy kościele pokamedulskim na Bielanach. Jego pogrzeb zgromadził 14 tys. osób. Zgodnie z ostatnią wolą, część jego majątku została przeznaczona na cele charytatywne, w tym na budowę pomnika Mikołaja Kopernika.

  Odznaczenia

  W uznaniu jego zasług, 31 lipca 1818 Staszic został odznaczony Orderem Orła Białego, a także otrzymał Order Świętego Stanisława 1. klasy w Królestwie Kongresowym.

  Autor Przestróg Dla Polski to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: