Przejdź do treści

Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki – krzyżówka


  Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki

  TANTIEMA

  Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki – liczba liter


  Pytanie „Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki na 8 liter TANTIEMA

  Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki – pierwsza litera


  Pytanie „Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki na T TANTIEMA

  Definicja Tantiemy

  Tantiema, w liczbie mnogiej tantiemy, to rodzaj wynagrodzenia autorskiego, nazywanego również honorarium autorskim. Jest to umowna opłata ustalana procentowo lub kwotowo za wykorzystanie utworu, takiego jak film czy utwór muzyczny. Tantiemy są płacone uprawnionemu z tytułu praw autorskich majątkowych, czyli autorowi, kompozytorowi, filmowcowi, tłumaczowi lub producentowi, a także ich następcy prawnemu.

  Formy Wykorzystania

  Tantiemy są przekazywane w związku z różnymi formami wykorzystania utworu, takimi jak emisje radiowe, telewizyjne, publiczne wykonania czy reprodukcje. Mogą obejmować również korzystanie z utworu w ramach platform internetowych, streamingowych i innych mediów. Opłata ta jest regulowana umową pomiędzy twórcą a podmiotem korzystającym z utworu.

  Zbiorowe Zarządzanie Prawami

  Najczęściej tantiemy są przekazywane autorom poprzez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Te organizacje zajmują się gromadzeniem opłat od podmiotów korzystających z utworów oraz redystrybucją tych środków do uprawnionych twórców. Działanie takich instytucji ułatwia skomplikowany proces monitorowania i rozliczania korzystania z utworów na szeroką skalę.
  W ten sposób, tantiemy stanowią istotny element wspierania twórców i zachęcania do dalszej produkcji artystycznej, zapewniając im sprawiedliwe wynagrodzenie za wykorzystanie ich dzieł.

  Udział Autora W Dochodzie Z Wydania Jego Książki to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: