Przejdź do treści

Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis – krzyżówka


  Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis

  CYMELIUM

  Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis – liczba liter


  Pytanie „Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis na 8 liter CYMELIUM

  Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis – pierwsza litera


  Pytanie „Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis na C CYMELIUM

  CYMELIUM: Definicja i Charakterystyka

  Opis ogólny:

  Cymelia, znane również jako cimelia, to zbiory lub obiekty o szczególnej wartości, odpowiednio chronione i przechowywane. Termin wywodzi się od greckiego słowa „keimēlion”, oznaczającego „nieruchomość, kosztowność, skarb, klejnot”.

  Status i Zakres Cymelium:

  Do statusu cymelium mogą zostać zaklasyfikowane wszystkie rodzaje dokumentów bibliotecznych, rękopisy, druki, ryciny, fotografie, mapy i muzykalia wyróżniające się formą, treścią, pochodzeniem lub wiekiem. Mogą stanowić część cennych kolekcji lub być pamiątkami po wybitnych osobistościach.

  Przykłady Cymeliów w Polskich Bibliotekach:

  W Polsce do cymeliów zaliczane są między innymi: kodeksy rękopiśmienne, najstarsze druki, polonika z XVI w., cenne grupy pism z późniejszych okresów (np. literatura ariańska), fragmenty ciekawych zbiorów (np. Volsciana, biblioteka Zygmunta Augusta), a także książki wybierane pod kątem rzadkości występowania, takie jak prasa konspiracyjna.

  Udostępnianie i Prezentacja:

  Oryginały cymeliów udostępniane są w czytelniach zbiorów specjalnych bibliotek, zazwyczaj dla ściśle określonej kadry bibliotecznej i naukowej. Ponadto, dostępne są również kopie w postaci fotokopii, mikrofilmów lub w wersji cyfrowej. Cymelia często są prezentowane jako obiekty muzealne, podkreślając ich wyjątkową wartość kulturową.

  Specjalne Działy Biblioteczne:

  Niekiedy w bibliotekach tworzone są specjalne działy, dedykowane wyłącznie cymeliom. Przykładem może być dział „rzadkich książek” w Związku Radzieckim czy sekcja „”rezerw”” w Belgii, które służą jako miejsca eksponowania i ochrony najcenniejszych zbiorów.

  Bardzo Cenny, Rzadki Druk Lub Rękopis to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: