Przejdź do treści

Autor Elementarza – krzyżówka


  Autor Elementarza

  FALSKI

  Autor Elementarza – liczba liter


  Pytanie „Autor Elementarza” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Autor Elementarza na 6 liter FALSKI

  Autor Elementarza – pierwsza litera


  Pytanie „Autor Elementarza” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Autor Elementarza na F FALSKI

  Marian Falski: Pedagog i Działacz Oświatowy

  Wczesne Życie i Działalność Konspiracyjna:

  Marian Falski, pseudonim Rafał Praski, urodził się 7 grudnia 1881 roku na Kresach. Po studiach na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, w 1903 roku dołączył do PPS. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu strajków szkolnych, będąc jednym z liderów grupy studenckiej podczas zamieszek w 1905 roku. Jego konspiracyjna działalność doprowadziła do aresztowania i więzienia.

  Studia, Wykłady i Współpraca z PPS-Lewicą:

  Od 1909 roku studiował psychologię i pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracował z PPS-Lewicą do wybuchu I wojny światowej. Po wyjeździe do Wiednia w 1914 roku, powrócił do Krakowa w 1915 roku, a w 1917 uzyskał doktorat z psychologii. W 1918 roku przeniósł się do Warszawy.

  Praca w Ministerstwie i Krytyka Reformy Jędrzejewiczowskiej:

  W latach 1919–1939 pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Był zdecydowanym przeciwnikiem tzw. reformy jędrzejewiczowskiej, krytykując utrudnienia w dostępie młodzieży biednej do szkolnictwa średniego i wyższego. Pełnił funkcję eksperta Ligi Narodów ds. reorganizacji oświaty w Chinach w 1931 roku.

  Okres Powojenny i Wybitne Publikacje:

  Rola w Odbudowie Oświaty po Wojnie:

  W okresie okupacji pracował nad dydaktyką początkowego nauczania i planami odbudowy szkolnictwa po wojnie. W 1945 roku zaangażował się w organizację Wydziału Statystycznego Ministerstwa Oświaty, a następnie objął profesurę w Polskiej Akademii Nauk. W 1958 roku został kierownikiem Pracowni Ustroju i Organizacji Oświaty PAN.

  Najpopularniejszy Polski Elementarz:

  Marian Falski jest autorem najpopularniejszego polskiego elementarza XX w. zatytułowanego „Nauka czytania i pisania,” wydanego po raz pierwszy w 1910 roku. Praca ta stanowiła przełom w metodach nauczania czytania i pisania, łącząc elementy tradycyjnej literowo-głoskowej metody z syntetyczną metodą odkrytą przez samego Falskiego.

  Upamiętnienie i Odznaczenia:

  Odznaczenia i Muzeum Elementarza:

  Marian Falski został odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Złotym Krzyżem Zasługi. Jego dziedzictwo jest uczczone w Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej.

  Reakcja na Cenzurę i Ograniczenia Kultury:

  W 1964 roku Marian Falski, wraz z Antonim Słonimskim, podpisał List 34 przeciwko cenzurze i ograniczeniom dostępu do kultury, manifestując swoje zaangażowanie w obronę wolności słowa.

  Autor Elementarza to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: