Przejdź do treści

Asceta Z Salt Lake City – krzyżówka


  Asceta Z Salt Lake City

  MORMON

  Asceta Z Salt Lake City – liczba liter


  Pytanie „Asceta Z Salt Lake City” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Asceta Z Salt Lake City na 6 liter MORMON

  Asceta Z Salt Lake City – pierwsza litera


  Pytanie „Asceta Z Salt Lake City” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Asceta Z Salt Lake City na M MORMON

  Mormonizm: Wprowadzenie do Nurtu Religijnego

  Pochodzenie i Struktura:

  Mormonizm to nurt Kościołów wywodzący się z działalności Josepha Smitha, uznawanego przez wyznawców za proroka. Największą społeczność mormonów skupia Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (LDS), obecny także w Polsce. Społeczność ta liczy około 16,1 mln wiernych w 160 krajach. Istnieje również inne liczące około 250 tys. wiernych wyznanie mormońskie – Społeczność Chrystusa.

  Nauki i Praktyki Wyznawców:

  Plan Zbawienia:

  Mormoni, choć uznają się za główny nurt chrześcijaństwa, wykazują znaczące różnice w wierzeniach. Wyznawcy mormonizmu przyjmują kanon świętych pism, w tym Księgę Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perłę Wielkiej Wartości. Ich przekonania o zbawieniu opierają się na łasce Boga, wierności oraz przestrzeganiu objawionych zasad i norm.

  Pokrewieństwo z Bogiem:

  Jedną z kontrowersyjnych nauk jest przekonanie o dosłownym pokrewieństwie człowieka z Bogiem. Mormoni wierzą, że Bóg, zwany Ojcem w Niebie, ma ciało jak człowiek, co wynika z jego wcześniejszego bycia ludzkim istnieniem. Ta doktryna oznacza, że wszyscy ludzie są dosłownie synami i córkami Boga.

  Małżeństwo na Wieczność:

  Mormoni kładą duży nacisk na małżeństwo na wieczność, wierząc, że związek między małżonkami przetrwa nie tylko do śmierci jednego z nich, ale również przez całą wieczność, pod warunkiem wierności i przestrzegania zasad Bożych.

  Etyka i Styl Życia:

  Restrykcje i Wartości:

  Wyznawcy mormońscy przestrzegają restrykcji dotyczących spożycia alkoholu, kawy, herbaty, tytoniu i innych substancji szkodliwych, co definiuje ich Kodeks Zdrowia. Dodatkowo, postulują ideę ciągłego postępu w wierze, rozwijania wiedzy i umacniania relacji rodzinnych.

  Udział w Życiu Politycznym:

  Mimo zasady politycznej neutralności, wyznawcy mormonizmu mogą być zaangażowani w życie polityczne. Przykładem jest kandydatura Mitta Romneya, członka Kościoła mormonów, w wyborach prezydenckich w USA w 2012 roku.

  Asceta Z Salt Lake City to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: