Przejdź do treści

Transport Wodny – krzyżówka


  Transport Wodny

  ŻEGLUGA

  Transport Wodny – liczba liter


  Pytanie „Transport Wodny” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Transport Wodny na 7 liter ŻEGLUGA

  Transport Wodny – pierwsza litera


  Pytanie „Transport Wodny” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Transport Wodny na Ż ŻEGLUGA

  Żegluga – Podstawowe Informacje

  Działalność na Wodzie

  Żegluga to działalność człowieka na wodzie, wykorzystująca różne rodzaje statków do przewozu towarów i pasażerów.

  Rodzaje Statków

  Do przewozu towarów stosuje się różnorodne statki, takie jak masowce, drobnicowce, kontenerowce, tankowce, chemikaliowce i inne. W przypadku przewozu osób, głównie w obszarach o rozwiniętej linii brzegowej, używane są statki pasażerskie.

  Podział Żeglugi Według Obszaru

  Ze względu na obszar działalności, żeglugę można podzielić na trzy główne kategorie: morską, przybrzeżną i śródlądową.

  Żegluga Morska

  Realizowana między portami morskimi, wykorzystując specjalistyczne statki, takie jak statki pasażerskie, RORO, kontenerowce, gazowce, tankowce, drobnicowce i masowce. Podział obejmuje żeglugę krajową, przybrzeżną i międzynarodową.

  Żegluga Przybrzeżna

  Statki o małej zdolności żeglugowej, zwane „białą flotą”, działające wzdłuż brzegów morskich. Często są to małe statki pasażerskie, wodoloty, tramwaje wodne czy wycieczkowce.

  Żegluga Śródlądowa

  Forma korzystania z wód wewnętrznych, obejmująca transport rzeczny, turystykę wodną, sport, rekreację i inne. Ważną rolę odgrywa zwłaszcza w Europie.

  Rodzaje Żeglugi Według Charakteru

  Podział żeglugi obejmuje także rodzaje związane z charakterem przewozów:

  Żegluga Kabotażowa

  Żegluga pomiędzy portami tego samego państwa, zarówno w obrębie jednego morza (kabotaż mały) jak i między różnymi morzami (kabotaż wielki).

  Żegluga Liniowa

  Żegluga na stałych trasach według określonego rozkładu rejsów.

  Żegluga Trampowa

  Żegluga bez stałego rozkładu rejsów, przewożąca ładunki zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem rynku przewozowego.

  Żegluga Wahadłowa

  Forma żeglugi naprzemiennego przemieszczania między dwoma portami, wykorzystująca statki Ro-ro.

  Rodzaje Żeglugi w Polskim Prawie

  W Polskim prawie żegluga dzieli się na kilka rodzajów, m.in. żeglugę bałtycką, przybrzeżną, krajową, osłoniętą i portową.

  Żegluga stanowi istotny element światowego transportu, umożliwiając efektywny przewóz towarów i pasażerów na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych.

  Transport Wodny to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: