Przejdź do treści

Ogon Cietrzewia – krzyżówka


  Ogon Cietrzewia

  LIRA

  Ogon Cietrzewia – liczba liter


  Pytanie „Ogon Cietrzewia” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Ogon Cietrzewia na 4 litery LIRA

  Ogon Cietrzewia – pierwsza litera


  Pytanie „Ogon Cietrzewia” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Ogon Cietrzewia na L LIRA

  CIETRZEW: Ptak Zamieszkujący Eurazję

  Cietrzew, regionalnie znany także jako ciećwierz, to duży ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae), zamieszkujący obszar Eurazji. Globally nie jest zagrożony wyginięciem.

  Systematyka i Podgatunki

  Gatunek ten obejmuje kilka podgatunków, takich jak L. tetrix britannicus w Szkocji, L. tetrix tetrix od Skandynawii do północnej Włoch, czy L. tetrix ussuriensis we wschodniej Syberii. W sumie wyróżniono kilka podgatunków obejmujących różne regiony Eurazji.

  Występowanie i Status w Polsce

  Cietrzew zamieszkuje strefy lasów iglastych północnej i środkowej Eurazji. W Polsce jest skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym, obecnie objętym ochroną ze względu na drastyczny spadek populacji. W średniowieczu i do XIX wieku był znacznie liczniejszy, ale obecnie jego liczebność w kraju jest alarmująco niska.

  Charakterystyka Wyglądu i Zachowania

  Cietrzew jest ptakiem o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samiec ma czarny upierzenie z granatowym połyskiem, podczas gdy samica jest mniejsza o brunatnym wierzchu z poprzecznym prążkowaniem. Ptak ten nie odbywa wędrówek i jest osiadły, zimując na swoim terenie. Jego głosy w okresie godowym są charakterystyczne i syczące.

  Ochrona i Zagrożenia

  W Polsce cietrzew jest objęty ochroną gatunkową ścisłą. Jednak zmiany w biotopie, zmniejszanie się zasobów pokarmowych, oraz działalność człowieka wpływają negatywnie na populację tego ptaka. Liczebność cietrzewia w Polsce stale maleje, pomimo podejmowanych działań ochronnych, takich jak „Program czynnej ochrony cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”.

  Ogon Cietrzewia to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: