Przejdź do treści

Biblijny Król Judei – krzyżówka


  Biblijny Król Judei

  HEROD

  Biblijny Król Judei – liczba liter


  Pytanie „Biblijny Król Judei” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Biblijny Król Judei na 5 liter HEROD

  Biblijny Król Judei – pierwsza litera


  Pytanie „Biblijny Król Judei” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Biblijny Król Judei na H HEROD

  Herod Wielki – Król Judei

  Herod Wielki, znany również jako Herodes Magnus, urodził się w 73 lub 72 roku p.n.e. i zmarł w 4 roku p.n.e. Był synem Idumejczyka Antypatra i Nabatejki Kypros. Królował w Judei od roku 37 do 4 p.n.e., będąc namiestnikiem Galilei, Celesyrii i Samarii z łaski Rzymu.

  Władza i Ekspansja Terytorialna

  Decyzją senatu rzymskiego, pod koniec 40 roku p.n.e., Herod został mianowany królem Judei. Pomimo konfliktu między Oktawianem a Antoniuszem, Herod umiejętnie dostosował się do zmieniającej się sytuacji politycznej, utrzymując władzę w Judei. Jego królestwo obejmowało także część dzisiejszej Jordanii, Libanu i Syrii.

  Kontrowersje i Historia Chrześcijańska

  W tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza wg Ewangelii Mateusza, Herod Wielki przedstawiany jest jako tyran pragnący zgładzić Jezusa, co doprowadziło do tzw. rzezi niewiniątek. Jednakże, istnieją wątpliwości co do historyczności tego wydarzenia, a niektóre źródła sugerują, że zostało ono dodane z pobudek teologicznych.

  Śmierć i Odkrycie Grobu

  Herod Wielki zmarł najprawdopodobniej w 4 roku p.n.e., choć istnieją teorie sugerujące inne daty. Jego grób został odkryty w Herodium w 2007 roku przez archeologa Ehuda Necera, potwierdzając historyczne położenie miejsca pochówku Heroda.

  Rodzina i Potomstwo

  Herod miał liczne małżonki i potomstwo, a jego potomkowie pełnili różne funkcje w regionie, zarówno polityczne, jak i religijne. Jego rodzina była także związana z wczesnymi chrześcijanami, co potwierdzają fragmenty listu Pawła do Rzymian.

  Biblijny Król Judei to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: