Przejdź do treści

Ma Swoją Rzeźbę – krzyżówka


  Ma Swoją Rzeźbę

  TEREN

  Ma Swoją Rzeźbę – liczba liter


  Pytanie „Ma Swoją Rzeźbę” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Ma Swoją Rzeźbę na 5 liter TEREN

  Ma Swoją Rzeźbę – pierwsza litera


  Pytanie „Ma Swoją Rzeźbę” posiada 1 odpowiedź.

  Pytanie z krzyżówki Odpowiedź
  Ma Swoją Rzeźbę na T TEREN

  Definicja Terenu

  Co to jest Teren?

  Teren to każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin ten pełni funkcję analogiczną do terminu „akwen” w odniesieniu do powierzchni wodnej. Obejmuje różnorodne obszary geograficzne, od terenów zurbanizowanych po obszary wiejskie, górskie czy leśne.

  Różnorodność Terenów

  Tereny zurbanizowane

  W skład terenów zurbanizowanych wchodzą obszary miejskie i miejsko-wiejskie, gdzie skoncentrowana jest zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa, oraz infrastruktura miejska, takie jak drogi, place czy parki.

  Tereny wiejskie

  Tereny wiejskie obejmują obszary, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, pola uprawne, łąki, a także naturalne elementy krajobrazu, takie jak lasy, rzeki czy jeziora.

  Tereny górskie i leśne

  Obszary górskie charakteryzują się znaczną zmiennością wysokości terenu, a tereny leśne są zazwyczaj pokryte lasami, stanowiąc ważne środowisko dla flory i fauny.

  Ma Swoją Rzeźbę to nie jedyne hasło w naszej bazie!

  Sprawdź także: